MOS管:2N7002KDW SI2300

2023-1-30 9:57:00
  • MOS管:2N7002KDW SI2300

MOS管:2N7002KDW SI2300

MOS管:2N7002KDW SI2300 SI2301 SI2302 SI2305 SI2306

AO3400 AO3401 AO3402

三极管:MMBT5551 MMBT5401 MMBT3904 S9012 S9014 S9015

SS8050 SS8550 S8050 S8550 TL78L05 TL431 2SD882 2SB772

肖特基:DSK36 DSK26 B340A 1N5822 SS520 SS320 SS1045 SS1060

SS10100 DSK24 DSK210 DSK34 K14 K12 K110

SS54 SS510 SS34 SS36 SS310 SS24 SS210 SS14 SS26 SD103AWS/SD103AX

B5817W/B5817WS 1N5819W/1N5819WS

快恢复:RS3M ES2G RS1M ES2D ES2J US1MW US1DW US1GW

US1JW ES1DW ES1GW ES1JW DFR1M/FR107 F7

TVS管:SMAJ5.0A-SMAJ180CA系列 SMBJ5.0A-SMBJ180CA系列 SMCJ5.0A-SMCJ180CA系列

桥堆:MB6F MB10F MB6S MB10S DB107S DB307S

热销整流二极管:A7 M7

热销开关二极管:LL4148白色载带/黑色载带 ST先科1N4148直插编带/散装

稳压二极管:MM5Z2V0-MM5Z75V(SOD-523)系列

BZX84C2V4-43V(SOT-23)系列

稳压管黑带ZMM2V0-ZMM68V(1206玻璃圆柱)系列

BZT52B2V4-43V(SOD-123/323 可定制)系列

联系方式