Pervasive Displays

-PervasiveDisplays提供广泛的高分辨率、高对比度、宽视角、阳光下清晰显示和极低能量消耗的标准和定制EPD面板。PervasiveDisplays在其超低功耗、有源矩阵电子纸显示屏上采用了电子纸技术。这些双稳态电子纸显示屏专为商业、工业和嵌入式应用而设计。